• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hyperbolic
  ăng ten hypebon
  hyperbolic antenna
  hàm khoảng cách hypebon
  hyperbolic distance
  hệ định vị hypebon
  hyperbolic position-fixing system
  quỹ đạo hypebon
  hyperbolic orbit
  tai biến dạng rốn hypebon
  hyperbolic umbilical catastrophe
  đạo hàng hypebon
  hyperbolic navigation
  đột biến dạng rốn hypebon
  hyperbolic umbilical catastrophe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X