• Thông dụng

  Have a drunken drawl (in one's voice).
  Nốc vài cốc rựơu vào nhè suốt ngày
  To babble with a drunken drawl all day after gulping several glasses of alcohol.
  Pester, plague.
  nhè vay tiền cho bằng được
  To pester (plague) (someone) for a loan of money until one gets it.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X