• Thông dụng

  Alim (only at a given target).
  Nhè đầu đánh
  To strike blows at someone's very head.
  Make use of, take advantage of.
  Nhè lúc thuận lợi hàng động
  To make use of a favourable opportunity to act.
  Snived.
  Nhè cả ngày
  To snivel the whole day.
  Say nhè
  To snivel drawlingly after having a cup too much.
  Nhè nhè (láy, ý liên tục).
  Push (food) out of one's mouth (of baby).
  Soakingly.
  Bị mưa rào quần áo ướt nhè
  To have one's clothes soakingly wet after having been caught in a shower.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X