• Thông dụng

  Như kén
  Nhiều tuổi nhưng chưa vợ kén chọn quá
  To be not very young but stil single because of one's careful selecting.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X