• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gauge glass
  inspection glass
  inspection panel
  inspection port
  sight glass

  Giải thích VN: Một phần trong suốt của một ống hay của thành bồn qua đó mực nước hay dòng chảy thể được trông [[thấy. ]]

  Giải thích EN: A transparent section in a pipe or tank wall through which the liquid level in a container may be viewed or the flow of the liquid observed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X