• Thông dụng

  Composition, structure, structuring.
  Kết cấu của công trình kiến trúc này rất hài hoà
  The composition of this architectural work is very harmonious.
  Kết cấu của bài văn
  The structure of a literary essay.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balanced conctruction
  composition
  construction
  constructional
  constructive
  contexture
  design
  fabric
  frame
  framework
  functional preparation
  pattern
  structural
  structural engineering
  structure
  texture
  work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X