• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  post-and-beam construction

  Giải thích VN: Một loại công trình xây dựng trong đó các dầm, thay các cột, được sử dụng để đỡ một trụ lớn [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A type of wall construction in which beams, rather than studs, serve to support the larger posts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X