• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  abb

  Giải thích VN: Loại vải thô, chất lượng thấp, được tính từ gờ phần trong của [[vải. ]]

  Giải thích EN: Coarse, low-quality wool from the edges and inferior parts of a fleece.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  width

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X