• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line item

  Giải thích VN: Một loại chi phí xuất hiện ràng trên một dòng riêng biệt của ngân quỹ với tiêu đề riêng của [[nó. ]]

  Giải thích EN: A type of expenditure that appears explicitly on a separate line of a budget with its own title.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X