• Thông dụng

  Plot.
  Khoảnh vườn trồng chuối
  A plot of orchard grown with bananas.
  Be egocentric, Be self-centered, be wrapped up in oneself, selfish.
  ta khoảnh lắm giúp đỡ ai bao giờ
  She is very egocentric and never helps anyone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X