• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drill
  khoan lỗ sâu
  deep-hole drill
  khoan lỗ sâu
  drill bit
  khoan lỗ sâu
  gun drill
  máy khoan lỗ
  drill jig
  máy khoan lỗ chứa thuốc nổ
  blasthole drill
  máy khoan lỗ mìn
  blast-hole drill
  mũi khoan lỗ ren
  tapping drill
  sự khoan lỗ mìn
  short-hole drill
  hole
  khoan lỗ nhỏ
  slim-hole
  khoan lỗ sâu
  deep-hole drill
  khoan lỗ thẳng
  straight hole drilling
  máy khoan lỗ cột
  post-hole drilling machine
  máy khoan lỗ mìn
  blast-hole drill
  máy khoan lỗ nổ mìn
  blast hole drift
  sự khoan lỗ
  boring of hole
  sự khoan lỗ lớn
  large-hole boring
  sự khoan lỗ mìn
  short hole drilling
  sự khoan lỗ mìn
  short-hole drill
  sự khoan lỗ nổ mìn
  blast hole drilling
  sự khoan lỗ nổ mìn ( thuật khoan)
  shot hole drilling
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole boring
  sự khoan lỗ sâu
  deep-hole drilling
  sự khoan lỗ tiêu nước
  drain hole drilling
  thiết bị khoan lỗ sâu
  deep-hole drilling equipment
  tang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X