• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dimension measurement
  dimensional inspection

  Giải thích VN: quá trình thẩm định kích thước vật đạt thông số kỹ [[thuật. ]]

  Giải thích EN: The process of verifying whether a physical dimension is within specifications.

  size control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X