• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dipteral

  Giải thích VN: Chỉ kiểu kiến trúc hai hàng cột bao [[quanh. ]]

  Giải thích EN: Having a double peristyle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X