• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  apophyge

  Giải thích VN: Một phần nhỏ tại đỉnh hoặc đáy của cột nơi trục cong ra để tiếp xúc với chóp hoặc [[đế. ]]

  Giải thích EN: A small section at the top or bottom of a column where the shaft curves out to meet the capital or base. Also, ESCAPE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X