• Thông dụng

  Danh từ

  Top
  chóp núi
  the top of a mountain
  Cap
  chóp ống khói
  a chimney-cap
  hình chóp
  a pyramid

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  snap
  snap shot

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cap
  comb
  chớp hướng gió
  ventilation comb
  crown
  tấm chóp
  crown sheet
  vertex
  chóp ống kính
  lens vertex

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cap
  n

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X