• Thông dụng

  Longitude.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  stay
  kính đỡ kiểu con lăn
  roller type stay
  steady

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  degree of longitude
  longitude

  Giải thích VN: Xem latitude-longitude ( độ-kinh [[độ). ]]

  hiệu ứng kinh độ
  longitude effect
  Kinh tuyến, Kinh độ
  Longitude (LON)
  kinh độ Tây
  west longitude
  kinh độ địa
  geographical longitude
  kinh độ địa từ
  geomagnetic longitude
  kinh độ Đông
  east longitude
  kinh độ đông
  east longitude (EL)
  kinh độ đông
  EL (eastlongitude)
  độ-kinh độ
  latitude-longitude
  longitudinal
  mặt cạnh (thuộc kinh độ, dọc)
  profile (longitudinal)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X