• Thông dụng

  Động từ.

  To glide; to graze.
  đi lướt qua
  to glide past.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glancing
  góc lướt
  glancing angle
  va chạm lướt
  glancing collision
  glide
  hệ số bay lướt dài
  glide ratio
  đường lướt hạ cánh
  glide slope
  sliding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X