• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  venturi meter or Venturi meter

  Giải thích VN: Một dụng cụ đo tốc độ dòng chảy theo sự giảm áp suất qua một ống venturi (một ống dạng nón) trong một đường [[ống. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures rate of flow in terms of pressure drop across a venturi (ortapered throat) in a pipe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X