• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basque
  chemise
  coating
  covering
  encasement
  facing

  Giải thích VN: Lớp ngoài của một phiến đá hoặc tường gạch; để trang trí hoặc bảo vệ các thành [[phần. ]]

  Giải thích EN: An outer layer of stone on a brick wall; used as ornamentation or as protection from the elements.

  jacket
  lining
  revetment
  skin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X