• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  skirting board

  Giải thích VN: Một bản vật liệu phủ lên lớp vữa chân tường, sát sàn nhà. Tham khảo: BASEBOARD, MOPBOARD, [[WASHBOARD. ]]

  Giải thích EN: A board covering wall plaster at the floor level. Also, BASEBOARD, MOPBOARD, WASHBOARD.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X