• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  attraction
  force of attraction
  force of inertia
  gravitation
  gravitational
  gravitational attraction
  gravitational force
  gravity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X