• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  striding compass

  Giải thích VN: La bàn được gắn trên máy đo kinh để xác định hướng của [[chúng. ]]

  Giải thích EN: A compass mounted on a survey theodolite to orient it.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X