• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  interexchange
  công ty liên tổng đài nguyên thủy
  Primary Interexchange Carrier (PIC)
  interoffice
  báo hiệu kênh chung nội hạt liên tổng đài
  Local Common Channel Interoffice Signalling (LCCIS)
  báo hiệu liên tổng đài kênh chung
  Common Channel Interoffice Signalling (CCIS)
  mạch liên tổng đài
  interoffice trunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X