• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  dystrophy
  loạn dưỡng
  muscular dystrophy
  loạn dưỡng tăng tiến
  progressive muscular dystrophy
  loạn dưỡng dạng hạt
  granular corneal dystrophy
  loạn dưỡng đàn hồi
  elastic dystrophy
  loạn dưỡng đốm trắng
  albipunctuate dystrophy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X