• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  washer
  dụng cụ cắt long đen
  washer cutter
  dụng cụ cắt long đền
  washer cutter
  long đền chống xoáy
  tab washer
  lông đền cong
  spring washer
  long đền dẹp
  flat washer
  long đền dẹt
  flat washer
  long đen hãm
  lock washer
  long đen hãm chặn
  lock washer
  long đền phẳng
  plain washer
  long đen đệm
  packing washer
  rove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X