• Thông dụng

  Danh từ.
  hymen.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  hymen
  màng trinh vách
  lunar hymen
  màng trinh hình phễu
  infundibuliform hymen
  màng trinh không thủng
  lmpertorate hymen
  màng trinh lỗ hở hình răng cưa
  denticular hymen
  màng trinh lỗ hở tròn
  circular hymen
  hymenal membrane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X