• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hip roof

  Giải thích VN: Mái bốn sườn dốc bao gồm hai sườn dốc hai bên hai sườn dốc [[đầu-cuối. ]]

  Giải thích EN: A roof with sloping sides and sloping ends.

  pyramid roof
  steeple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X