• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  transit declinometer

  Giải thích VN: Một máy kinh của giám định viên được dùng để ngắm vào một điểm dấu xác định hướng [[chuẩn. ]]

  Giải thích EN: A surveyor's transit that is used to sight on a mark and determine true direction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X