• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  auto mechanics
  blaster

  Giải thích VN: Thiết bị dùng để làm phát nổ thuốc [[nổ. ]]

  Giải thích EN: A device used to detonate an explosive. Also, blasting machine.

  combustion motor
  explosion engine
  explosive motor
  internal combustion engine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X