• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hobber
  hobbing machine
  máy phay lăn bánh vít
  worm gear hobbing machine
  máy phay lăn rãnh then hoa
  multispline hobbing machine
  máy phay lăn trục vít
  worm-hobbing machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X