• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  alternate mark inversion code

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bipolar code
  lưỡng cực () mật độ cao
  high density bipolar code-HDB
  lưỡng cực bậc ba mật độ cao
  high density bipolar code of order 3
  lưỡng cực mật độ cao
  High Density Bipolar (code) (HDB)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X