• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  complex circuit
  composite circuit
  compound circuit

  Giải thích VN: Mạch điện chứa nhiều phần tử ghép nối tiếp song song.

  hybrid vein
  mixing circuit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X