• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hybrid chip
  hybrid circuit
  mạch lai cân bằng chính xác
  precision-balanced hybrid circuit
  mạch lai màng dày
  thick film hybrid circuit
  mạch lai màng mỏng
  thin film hybrid circuit
  mạch lai quang
  optical hybrid circuit
  mạch lai đơn
  simple hybrid circuit
  đế mạch lai màng dày
  thick film hybrid circuit substrate
  đế mạch lai màng mỏng
  thin film hybrid circuit substrate
  hybrid integrated circuit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X