• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  finish

  Giải thích VN: Bề mặt phủ ngoài dùng cho gỗ, kim loại, [[v.v…. ]]

  Giải thích EN: A surface coating applied to wood, metal, etc.a surface coating applied to wood, metal, etc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X