• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  surface of revolution
  các tuyến của một mặt tròn xoay
  parallax of surface of revolution
  các tuyến của một mặt tròn xoay
  parallels of a surface of revolution
  vỏ mỏng dạng mặt tròn xoay
  thin shell shaped to a surface of revolution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X