• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  universal vise

  Giải thích VN: Một mỏ cặp thể quay mọi hướng cố định một vị trí. Còn gọi là: TOOLMAKER'S [[VISE. ]]

  Giải thích EN: A vise that may be rotated in all directions and fixed in any position. Also, TOOLMAKER'S VISE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X