• Thông dụng

  Set standard, set level, set measure (for action).
  Làm cũng phải mức độ
  There must be set measures to every action.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  degree
  extent
  level

  Giải thích VN: Trị số biên độ của sóng,...

  plane
  point
  rate
  rating
  ratio
  stage
  step

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X