• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  magma
  macma
  magma chamber
  macma mẹ
  parent magma
  macma riêng phần
  partial magma
  macma sót
  rest magma
  macma tàn
  rest magma
  sự xâm nhập macma
  magma intrusion
  magmatic
  cột macma
  magmatic column
  nước macma
  magmatic water
  phân dị macma
  magmatic differentiation
  phun trào macma
  magmatic eruption
  sau macma
  post-magmatic
  sự phân tụ macma
  magmatic segregation
  đá macma
  magmatic rock
  đồng hóa macma
  magmatic assimilation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X