• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  filler
  bộ phận nối miệng rót
  filler adaptor
  cổ miệng rót
  filler neck
  miệng rót dầu (động )
  oil filler
  nắp miệng rót
  filler cap
  nắp miệng rót dầu
  oil filler cap
  spout
  sprue cup
  sprue gate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X