• Thông dụng

  Flimsy pretext.
  Lấy đau bụng để không đi làm
  To stay away from work on the flimsy pretext of a belly-ache.
  Bullocks heart (cây, quả).
  (thông tục) Plenty.
  Tiền còn
  There is still plenty of money.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X