• Thông dụng

  That [person]; that [thing].
  Sờ đến cái đánh rơi cái nấy
  Whenever one touches something, one lets that thing (it) fall.
  Người nào việc người nấy
  Each person has a job which is his, each person has his own job.
  Việc ai nấy làm
  Each person has to do his own job.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X