• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  loose joint

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ease
  loosen
  relax
  release

  Giải thích VN: Trong nghiên cứu vi chuyển động, một chuyển động thành phần chỉ việc buông lỏng một vật [[thể. ]]

  Giải thích EN: In micromotion studies, the elemental motion of relinquishing control of an object.

  slack
  slacken
  unbolt
  unclamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X