• Thông dụng

  Settled.
  Vấn đề còn phải bàn chưa ngã ngũ ra sao cả
  The matter has not yet been settle and must be discussed further.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X