• Thông dụng

  Speech.
  Tự do ngôn luận
  Freedom of speech.
  quan ngôn luận
  A mouthpiece.
  Báo Nhân Dân quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  The Nhan Dan paper is the mouthpiece of the Vietnamese Communist Party.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  opinion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X