• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tenant
  người hưởng dụng thời hạn
  tenant for years
  người hưởng dụng nhiều năm
  tenant for years
  người hưởng dụng theo luật
  statutory tenant
  người hưởng dụng theo luật
  yearly tenant
  người hưởng dụng trọn đời
  life tenant
  người hưởng dụng trọn đời
  tenant for life
  người hưởng dụng từng năm
  tenant from year to year
  người hưởng dụng tùy ý
  tenant at will

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X