• Thông dụng

  In strained circumstances, harn up.
  Đời sống anh ta nghèo ngặt lắm
  He is in traitened circumstance; he is hard up.
  Như ngặt nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X