• Thông dụng

  Ponder over, consider carefully, worry about.
  Thôi đừng nghĩ ngợi làm việc đã xảy ra rồi không thể cứu vãn được
  Don't worry about that thing any longer, what is done cannot be undone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X