• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  joinery

  Giải thích VN: 1. Một trong nhiều loại khớp nối được làm bởi các thợ mộc///2. Sản phẩm thủ công hoặc thương mại của thợ [[mộc. ]]

  Giải thích EN: 1. a classification of various types of joints fabricated by woodworkers.a classification of various types of joints fabricated by woodworkers.2. the craft or trade of a joiner.the craft or trade of a joiner.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X