• Thông dụng

  Paradox.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  antinomy
  paradox
  giả nghịch
  pseudo-paradox
  nghịch của thuyết tập hợp
  paradox of the set theory
  nghịch Klein
  Klein paradox
  nghịch lôgic
  logical paradox
  nghịch ngữ nghĩa
  semantic paradox
  nghịch thời gian
  time paradox
  nghịch trắc quang
  photometric paradox
  nghịch Zênông
  zenon paradox
  nghịch đồng hồ
  clock paradox
  sự nghịch đồng hồ
  twin paradox
  paradoxical
  hấp nghịch
  paradoxical respiration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X