• Thông dụng

  Monolithic.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  integral
  bọt nguyên khối
  integral foam
  bọt nguyên khối
  integral skin foam
  bọt vỏ nguyên khối
  integral foam
  bọt vỏ nguyên khối
  integral skin foam
  phần tử nguyên khối
  integral element
  rôto nguyên khối (tuabin nước)
  integral runner
  sự đúc nguyên khối
  integral casting
  đúc nguyên khối
  integral casting
  jointless
  monobloc or monolith
  monoblock or monolith
  monolithic
  bộ lưu trữ nguyên khối
  monolithic storage
  monolithic (a-no)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X